Tại sao e chậm kinh 20 ngày mà đi siêu âm bsi kết luận thai 5w5d hả các mom ? E nghĩ phải hơn 6w rùi chứ ạ ??