Các c ơi ai biết giữ thai giỏi bảo giúp e với.
E chậm kinh 4 ngày ,thai tự nhiên như này liệu ổn ko ạ