Các m ơi cho e hỏi ngu tý kq như thế này sau chậm kinh 10 ngày ( chỗ chưa thấy phôi ý )