E beta cai ntn mà chưa vào tử cung kb có lo sợ gì k các mon nhỉ
Que k nắp là thử sáng ạ . E chậm kinh 1 ngày ạ