Cm cho mình hỏi cm sau chậm kinh mấy ngày thì siêu âm thấy gà con thế? Mình chậm 7 ngày siêu âm vẫn chưa thấy. Đang đợi từng ngày sốt ruột quá cm a?
Có mn bầu tháng đầu mà đau lưng xuống mông ko? T siêu âm chưa thấy gì mà đau quá