Cm cho e hỏi. E đang mog có bé nhưng k có kinh nhiệm gì nhiều. E bị chậm kinh 1 ngày
Cm cho e hỏi e để qe 3phut sáng
trong cốc tiểu đến tối về xem que thế này. Có baby chưa ạ