Mn cho mình hỏi . mình chậm kinh 14 ngày ,thử 2 vạch ,mà hnay mình đi siêu âm chưa thấy túi thai . chỉ thấy tử cung dày hơn là sao vậy mn