Các mom ơi xem giúp e với ạ. Là có chưa baby chưa, e bị chậm kinh 15 ngày rồi ạ. Đừng bơ e Mong add duyệt bài e ạ