Hôm nay em cho con đi tiêm mũi lao, con mới sinh được 20ngay. Người ta hẹn đến 19/9 tiêm tiếp mũi OPV. Kèm giấy đăng ký mua uống loại này ngày 7/9 tính ra cách 1thang kể từ tiêm hnay? Các mẹ cho e hỏi có cần thiết phải mua k ạ? Hay chỉ cần đến tiêm k thôi?