Có bé gà nào tiêm mũi lao bị sưng có mủ như gà nhà mình ko? Mình tiêm mũi lao lúc dc 24 ngày jo con 2m15d mới thấy sưng có mủ( sưng bé ko to lắm) mủ ý cứ để hay lặn ra cm.