Cm ơi con e sn 23/7 theo đúng thì 13/8 này là 20 ngày tiêm mũi lao nhưng ở phướng tiêm vào ngày 25 hàng tháng vậy con e bị quá ngày tiêm có sao ko cm