Có mẹ nào cho con đi tiêm mũi Lao về mà vết tiêm bị như này k? Gà nhà iem tiền đc tháng rưỡi r mà vết tiêm bị tn. Bên trong có mủ. Lúc tắm xong thì bị vỡ, thành lỗ luôn.