Các mẹ cho mình hỏi, bé gà nhà mn đi tiêm mũi lao về có sốt hay khó chịu k?