Cm ở HÀ Đông cho e xin ít kinh ngiệm tiêm mũi Lao cho gà nhà e với ạ? Gà nhà e đc 15d rùi ạ. HĐ thì tiêm ở địa chỉ nào? Thủ tục và time làm việc như nào ạ?