Tuần thứ 7 bị doạ sảy siêu âm chỉ còn 1 tim thai, tim me đau như cắt. May mắn 1w sau siêu âm lại thì thấy 2 tim thai trở lại. Và cứ thế 2 con trong bụng mẹ đến tuần thứ 33 thì mẹ phải mổ cấp cứu gấp nếu ko sẽ ko giữ dc tính mạng của 3 mẹ con mình. Vượt qua bao thử thách nhưng 2 con vẫn luôn bên cạnh mẹ. Mẹ yêu các con