Các mẹ ơi mk đọc trên mạng nta bao là ngủ mà mơ con trai thì lúc sinh con gai và ngược lại đúng k các mẹ . Tim thai như thế này la con gái hay trai vay moi người