E thấy các mẹ hay xem con trai hay gái dựa vào tim thai. Hnay e vừa đi siêu âm về thấy rau bám mặt sau mn thử đoán xem con e trai hay gái ạ.