Mẹ nào thai đc 7w vào chia sẻ tim thai đi
E trước tim thai 171
Bsy bảo do mẹ hồi hộp lo lắng quá
Nên tim thai nhanh
E hơi lo lo