E 6 tuần mà bs dọa sảy các chị ạ, con còn chưa có tim thai nữa