Mn ơi. Sao con em tiêm mũi lao đâu tiên, hôm nay đc hơn 1 tháng rồi tự nhiên e vạch ra thấy sưng ko pit có sao ko. Mn giúp e vs