Các mom cho em hỏi. Tiêm mũi lao sau bao lâu thì con mưng mủ ạ. Bé nhà em tiêm từ hôm 23/10 đến giờ vẫn chưa thấy mưng mủ hì. Chỉ vết đỏ khoanh tròn đó ạ. Ngta bảo mưng mủ ms hiệu nghiệm. K mưng mủ sẽ nổi hạch... Em lo quá.