Các mom nào dùng sữa này rồi cho m xin ý kiến với ạ. M k đủ sữa cho bé nên muốn bổ sung sct ạ. Với m nào biết sữa nào tốt chia sẽ cho m với. Bé m 2m20d. Tks các m!