ăn j và uốg j để sữa về nhah và nhiều z mn... con k đủ sữa... mjh bất lực qa...