Cm ơi làm thế nào để con chịu ti bình bây giờ ạ :(((. Lúc mới đẻ thì nó toàn ti bình chê ti mẹ, giờ thì ti mẹ bỏ bình mất rồi. E lại ko đủ sữa với sắp đi làm nữa :(((