Mình sinh em bé đc 12 ngày. Vì k đủ sữa mẹ nên phải dặm thêm sct. Hiện tại đang uống meji thanh nh giờ muốn đỏi loại sữa. Mình đang phân vân Nan nga, glico và morigana. Các mom cho con dùng rồi review cho e với ạ