Gà nhà e đc 4 tuần mà đc có 3,5kg lúc sinh bé đc 2,7kg e cho bé bú mẹ hoàn toàn . Mẹ nào chỉ e cách cho con lên cân với . E thì đủ sữa . Giờ ăn gì để con lên cân ạ