Các mom ơi cho e xin ý kiến về các loại sữa này với! E k đủ sữa nên phải dặm thêm sữa ngoài ạ