Hơi tế nhị 1 tẹo ạ .các mẹ sắp sinh thì tự mình triệt '" lông " )) hay Đến sinh thì bs làm ạ )