Mình sắp sinh nên còn những thuốc này. M nào cần ib mình nhé.