E bầu 36 tuần thấy căng tức vùng dưới và đau lưng liệu có phải sắp sinh k các mon. Ai có kinh nghiệm chỉ e với
Mong ad duyệt bài