E dự sinh vào ngày 27/10 này mà từ sáng nay em thấy e bị ra cái dịch nhầy màu trắng đục như thế có phải dấu hiệu sắp sinh k hả các mẹ, em ngóng con lắm rồi xin các mẹ đừng bơ e