Cm kiêng tắm gội trong bao lâu? Với cm sinh mổ bao lâu thì hết sản dịch vậy ạ?