Các mẹ cho mình hỏi sinh mổ nhanh nhất hết sản dịch là mấy ngày và chậm nhất là mấy ngày. Mình hôm nay nữa là 10 ngày sáng h k thấy ra nữa....mong các mẹ giúp mình
#Ảnh cu Bo hôm qua lúc 9 ngày tuổi