Các mẹ sinh rồi bao lâu thì hết sản dịch a? Em gái em sinh hơn 2 tuần rồi mà vẫn chưa hết. Mà còn rất là hôi nữa.