Cho em hỏi có mẹ nào dùng máy hút sữa này chưa AK? Cho em xin cảm nhận thật của các mẹ vs AK