Các mẹ ơi thảo luận chủ đề về máy hút sữa đi ạ , e đang nghiên cứu của pigeon. Mẹ nào có ý định mua máy hút sữa hay dùng rồi vào thảo luận đi ạ ! Có 3 loại em đưa ảnh các mẹ review cái nhé