Chào các Mẹ. Gà nhà em tháng 5. Siêu âm 12 tuần thi dks la 25/5 càng về sau lại lùi 28/5 gân nhất 30/5. Các Mẹ đã sắm cho Gà nhiều chưa ạ. Em con đầu nên chỉ mong nhanh nhanh đến tháng để đc sắm đồ cho Con. 29 tuần mà em cũng sắm gần hết rồi. Con chờ máy hút sữa với ít hàng e od về Việt Nam! Nữa là đủ ạ.