Mẹ nào dùng máy hút sữa bằng điện này rồi cho e xin feedback ạ. E đag bảo mua. Mà kb mua điện hay tay.