Các mẹ ơiii .cứu e với .e tắc tia sữa đau quá giờ nó sốt .các mẹ có cách nào cho hết tắc k ạ .bảo e với a