Em bị tắc tia sữa rồi, có mẹ nào có kinh nghiệm chữa tắc tia sữa bằng mẹo thì chỉ em với ạ !
Mấy đêm nay e vật vã quá rồi ! Các mẹ cứu e với ....