Các mẹ ơi chỉ e cách tắc tí sữa mới. E mổ bé non mà sữa k có. Tắc tia sữa k cho con bú dc. Nhìn khổ thân con lắm.