Các Mẹ cho e hỏi nhịp tim ntn là gái hay zai ah? M 2 zai rồi nên cảm thấy lo lắng.