Mẹ nào đi sa từ 6-7w đo nhịp tim bao nhiêu đấy ạ. Hôm nay em 6w4d đi đo dc có 120 thôi ạ. Bác sĩ bảo 120 là mức cuối cùng của ngưỡng an toàn. Từ 120-180. Thấy vẫn lo lo ý