Em đi siêu âm 6w thì nhịp tim con lad 117 lần/p. 8w em đi xét nghiệm máu là con trai.nhưng bs chỉ nói đúng khoảng 80% thôi. Đến 10w em đi siêu âm thì nhịp tim cao chót vót 171lần/p. Thấy các mẹ nói nhịp tim cao thế này là con gái rồi.
Em sốt ruột quá các mom à. Lúc nào cũng ko yên tinh thần.