Có mn co bé cứ toan 3,4 ngay mới đi ị mn cho uống loại men vi sinh nao hiệu quả chỉ e vs ạ. Bé nhà e gần 5m. Ca tháng nay toan phai thụt mật ong bé nhà m mới chịu đi. Phân thi cũng bt nhưng toan 4 ngay mới ị