Cac b cho minh hoi có bầu uong đc nghệ và mật ong k mấy hnay tu dưng mình cứ ăn song là bị đi vệ sinh chắc do đại tràng co vấn đề mình muốn uong nghệ voi mật ong có đc k ạ
Thank ,đừng bơ e nhé mỗi lần ăn song mà đi vsinh luôn vay thi con lên cân chậm mất..hjxxx