Có mom nào sinh xong dùng viên đút giảm đau chưa ạ , có tác dụng giảm đau nhiều không . E sắp sinh rồi