Có gà nào 31/10 cân nặng với chiều cao bao nhiêu ạ? Chứ nùn nhà iêm nhìn rầu quá. Lùn 67cm.nặng 9.1kg à.đang lo chiều cao.ăn thô rất tốt ạ.