Các mẹ ơi con đẻ non được có 1,5kg thôi đến giờ 2th rồi lại bị thoát vị bẹn nó cứ sưng to 1 bên bẹn
Con chuẩn bị lên bàn mổ rồi các mẹ cầu cho con may măn đi ạ