Lỗi đau mang tên nứt cổ gà. Help me....
Hãy nói e ko cô đơn đi các mom ơi.
Ps: Gà 18/9 10,6kg.